Do udziału w zawodach zgłoszono:

KlubZawodników
(pojedynczo)
Osobokonkurencji
(indywidualne)
Drużyn
POLITECHNIKA POZNAŃSKA 10 25 4
COLEGIUM DAVINCI 1 2 0
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 1 2 0
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1 2 0
UNIWERSYTET im ADAMA MICKIEWICZA 2 5 0
UNIWERSYTET EKONOMICZNY 13 30 6
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 4 6 0
Razem: 7 32 72 10